De Brebbelkes

Vanaf juni 2016 zijn wij van start gegaan met een nieuw opstaporkestje waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om 1 x per maand samen muziek te maken.
Daar het vaak lang duurt voordat een leerling in het fanfare orkest mee kan spelen maar samen muziek maken heel leuk en leerzaam is, zijn wij met “De Brebbelkes” begonnen, hier gaan de leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar naast de individuele les ook samen repeteren.Vanuit het opstap orkest stroomt de leerling door naar het jeugdorkest om uiteindelijk in het fanfare orkest te spelen.