Historie

1950

In 1950 werd fanfare St.Barbara G.A. opgericht als een voor die tijd typische mijnwerkers vereniging. Destijds was de vereniging een katholiek Fluit-   en Tamboerskorps ontstaan als een afsplitsing van het Schaesbergse Fluit-en tamboerskorps St.Paulus. Tot 1959 bleef de vereniging gehuisvest op de markt van Schaesberg en daarna verhuisde men naar de Kakert. Hier is de vereniging tot Maart 2011 gebleven in verenigingslokaal ’t Berbke. Na een moeizame start, waren vooral de zestiger jaren een bloeiende periode voor de vereniging. Het ledental groeide zelfs uit tot rond de 100 leden en er werd een eigen jeugdkorps opgericht. Ook concours successen bleven niet uit. Rond 1973 was men opgeklommen tot aan de hoogste divisie – de Ere afdeling.

Maar na elke goede periode volgt ook weer meestal een mindere periode. Veel leden gingen weg zodat men in 1980 een beslissing moest maken die in het belang van het behoud van de vereniging lag. Er werd gekozen voor een Amerikaanse formule van showbands. De overstap werd gemaakt van Fluit-en Tamboerkorps naar een Drumfanfare. Dit hield in dat de leden moesten overstappen van piccolo’s naar blaasinstrumenten. De majoretten groep die er nog was, kon in deze bestaansvorm goed mee draaien. Echter het gevoel naar meer begon steeds meer te groeien onder de leden. Na 20 jaar showformule werd het steeds moeilijker deze vorm vast te houden. Het ledenaantal daalde weer erg waardoor het showelement steeds moeilijker werd om vast te houden. Ook muzikaal werd het steeds moeilijker om te kunnen doen wat men wilden. In 1998 werd na veel beraad de overstap gemaakt naar fanfare.

Deze overstap was niet zo ingrijpend als in de tachtiger jaren daar voor de leden niet meer grote muzikale omschakeling plaats hoefde te vinden. Wel moesten er bugels komen maar dat verliep erg soepel. Het laatste optreden als Drumfanfare was het deelnemen aan het bondsconcours. Het werd een waardige afsluiting van een lange periode van de vereniging. Men behaalde met 83.25 punten een mooie 1e prijs.
Vanaf 1 Januari 1999 was Fanfare St. Barbara G.A. een feit. Dat deze omschakeling ook in de gemeente positief is ontvangen blijkt uit het feit dat de Fanfare in 1999 werd genomineerd voor de Landgraafse Cultuurprijs onder de “Stimulerings” categorie. Een nominering die ons destijds een hart onder riem heeft gestoken en ons aanspoorde om nog harder te werken. Men ging verder met 15 spelende leden en een nieuw bestuur. Echter na 5 jaar hard werken van dirigent, bestuur en leden is het orkest enorm gegroeid. Met behulp van een degelijk 10-jarenplan, goede interne muzikale opleiding en enkele  ledenwerfacties bestaat de vereniging anno 2004 uit 27 spelende leden en 8 leerling-muzikanten. In haar korte bestaan als Fanfare kent het orkest al diverse hoogtepunten. Op initiatief van onze fanfare is in 2001 het nu alom bekende, jaarlijks terugkerende “Landgraaf Musiceert Solistenconcours” opgericht.

In 2004, tijdens het 10e Carnavals Galaconcert in het gemeentehuis, gaven wij een spectaculair concert in het raadhuis. Op 14 Oktober 2006 nam het fanfareorkest, uitkomende in de 5e divisie, voor het eerst deel aan een echte LBM Bondsconcours in de Maaspoort te Venlo. De vereniging kon nu zien of men als nieuwe fanfare op de goede weg zat. Het feit dat wij als nieuwe fanfare voor het eerst deelnamen aan een Bondsconcours zorgde vooraf al voor de nodige publiciteit door Radio L1 en het Limburgs Dagblad. De fanfare behaalde 81,42 punten, een dikke 1e prijs, en kreeg hiermee de bevestiging dat men erkend wordt als een waardig fanfareorkest. Zeker gezien het feit dat dit resultaat behaald is met 80% van de leden die toen rond de 12 jaar waren, is het orkest bijzonder trots op haar prestatie. Deze bijzondere prestatie werd ook nog eens bekroond met een speciale uitnodiging van Burgemeester Janssen en Wethouder van Cultuur, Dhr. Harry Leunessen, waarbij de vereniging op het gemeentehuis extra in de bloemetjes werd gezet.  

21 April 2010 had de Fanfare de grote eer om het 200 jaar bestaan Staatstoezicht op de Mijnen muzikaal op te luisteren in de Ridderzaal in Den Haag in bijzijn van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Dit is voor de vereniging een historisch moment in haar bestaan en dat ook nog in haar eigen Jubileumjaar waarin de fanfare 60 jaar bestaat.  Tegenwoordig bestaat het fanfareorkest uit 32 spelende leden en 9  leerlingen en staat het al sinds 1986 o.l.v. Dirigent Math Somers. Zij is gehuisvestigd in Partycentrum Het Streeperkruis, Streeperstraat 66 te Landgraaf.