Jaarvergadering en huldiging Jubilaris

Zondag 20 maart jl. was onze jaarvergadering. Ook 2021 kan in de annalen als een moeilijk jaar
dat in het teken stond van corona en haar bijbehorende lockdowns.
Gelukkig was het niet alleen maar kommer en kwel. Financieel is de fanfare gezond en leegloop van leden
is ons tot een minimum gespaard gebleven. We hebben zelfs een nieuwe leerling trombonist welkom mogen heten.
Daardoor kunnen we met frisse moed het nieuwe muzikale jaar in.
Op de kalender staan al diverse optredens met als hoogtepunt de 3e Maestro Finale.
Echter, zal 2022 vooral in het teken staan van opbouw en het versterken van de fanfare.
Aan het eind van de vergadering werd Jubilaris Ger Bekkers gehuldigd. Hij is bijna 70 jaar muzikant waarvan
10 jaar bij onze fanfare. Uit handen van het Bestuur ontving hij een mooi aandenken.
De middag werd afgesloten met familie en vrienden. Samen hebben we genoten van een goed verzorgde High Tea.