Heilige communie van OBS Wereldwijs

Op Donderdag 25 mei hebben we de H.Communie muzikaal omlijst van de kinderen van OBS Wereldwijs. We hebben de kinderen met een processiemars naar de kerk begeleid en tijdens de H. mis hebben we 4 muziekwerken ten gehore gebracht. Aansluitend speelden we buiten de felicitatiemars.