TSO Muziekles groepen 4 OBS Wereldwijs

Onze vereniging en OBS Wereldwijs zijn een samenwerking aangegaan waarbij onze dirigent Math Somers vanaf februari t/m juni, in de Tussen Schoolse Opvang, muziekles heeft gegeven aan kinderen van groep 4.

Wekelijks op de maandag hebben de leerlingen in groepjes van 6 de beginselen van het bespelen van de bugel geleerd. Ook hebben ze kennis gemaakt met het lezen van muziekschrift.

Maandag 12 juni jl ontvingen zij uit handen van onze dirigent een echt certificaat. Dit project is van beide kanten uit goed bevallen en zal in volgend schooljaar zeker weer plaatsvinden.