archief  nieuws uit 2012

Jeugd,Sport -en Cultuurdag 20 April

 

        Op vrijdag 20 April organiseerde Sportpark Strijthagen haar 2e Jeugd, Sport en Cultuurdag.
        Haar doel is het om kinderen aan het sporten te krijgen en meer te betrekken bij culturele
        aktiviteiten. Maar liefst 760 leerlingen uit groepen 7 en 8 van alle Basisscholen van Landgraaf
        waren aanwezig.Deze keer waren ook 2 hafa verenigingen uit Landgraaf aanwezig en gaven ieder
        4 workshops van een uur met 20 kinderen per groep. Op verzoek van de organisatie, opende
        onze leden,Linda Bloem en Carin Somers, dit evenement met een korte muzikale intermezzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                Voor alle foto's: klik hier

Jeugd playin zondag 15 April

 

        Op zondag 15 April organiseerde Koninklijke Fanfare Aloysiana haar Jeugdplayin. Die dag
        kwamen 80 muzikanten bijeen om samen aan een muziekprogramma te werken, dat op dezelfde
        avond uitgevoerd zou worden.Onze 2 leden Jens Munnichs en Kayleigh Schobben hebben mee gedaan.
        Het was een geslaagde dag.
                  
                                        Jens Munnichs en Kayleigh Schobben tijdens de repetities

                             

                                                                       Voor alle foto's, klik hier

Palmpasenoptocht zaterdag 31 Maart

 

        Op zaterdag 31 Maart verleende we onze medewerking aan de Palmpasen optocht in de
        wijk lichtenberg.Dit doen we al diverse jaren en dat naar grote tevredenheid van de organisatie.
        Meteen aan het einde , werden we weer geboekt voor 2013.

       

       
                                                            Voor alle foto's klik hier

Workshop Koper donderdag 15 Maart

 

Op donderdag 15 Maart gaven wij voor het eerst een workshop aan groep 4 en 5 van Basisschool Prins Willem Alexander. Daar de school direct aan de achterzijde van  ons repetitielokaal ligt, konden de kinderen via het schoolplein direct naar ons toe komen. Daar werden zij hartelijk ontvangen door Linda Bloem en Peter Frings. Met de nodige dosis humor werden de diverse koper instrumenten aan de kinderen geintroduceerd met aan het einde de wedstrijd "langste adem"die voor veel hilariteit zorgde.


                                                        Voor alle foto's : klik hier

Jaarvergadering zondag 11 Maart

 

Op zondag 11 Maart vond de jaarvergadering plaats.Tijdens deze jaarvergadering werden Tamara van der Lenden en Carin Somers door de leden unaniem herkozen als bestuurslid. Beiden zullen de functie als Voorzitter en Secretaris voor de komende 4 jaar bekleden en dankten de leden voor het uitgesproken vertrouwen.

Carin Somers en Tamara van der Lenden herkozen als Secretaris en Voorzitter van de fanfare

De Grote optocht van Landgraaf 21 februari

 

De carnaval zit er weer op en we kijken met trots terug op 2 geweldige optochten waarbij onze fanfare heeft laten zien dat ze niet alleen een mooie groep was om naar te kijken maar vooral dat ze de optochten voorzien had met heel veel muziek.

 


                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                Voor alle foto's klik hier

 

 

 

 

 

 

                          

Kindercarnavalsoptocht Landgraaf 18 februari

 

        Op zaterdag 18 februari was de jaarlijkse de kindercarnavalsoptocht van Landgraaf.Het is leuk te zien
       dat de animo onder de deelnemers om hier aan mee te doen elk jaar groeit. Met startnummer 7
       waren wij als fanfare ook weer van de partij  en hadden een gezellige, gelukkig ook droge optocht.

         

       

       
                                                                  voor alle foto's klik hier                                                          

                                            
  
 

slagwerk workshop vrijdag 3 februari

 

        Vrijdag 3 Februari stond de voorlopig laatste workshop voor OBS De Carrousel op het programma.

        Met verschillende slagwerk-en hulpinstrumenten werd aan de leerlingen duidelijk gemaakt wat

        het belangrijkste is in de muziek namelijk Ritme en Tempo. Linda Bloem en Dagmar Boxma lieten

        horen en zien hoe dat in zijn werk gaat maar vooral de kinderen zelf kwamen aan bod en hadden

        de grootste lol

                   

           
                                                                Voor alle foto's klik hier

 

 

 

 

 

 

 

Site heeft een moderne look

 

        Onze site is al sinds 2004 online en is al die jaren op uitstekende wijze gemaakt en onderhouden
        door onze eerste webmaster Harrie Theeuwen.Door drukke werkzaamheden heeft hij in Oktober 2011
        besloten om te stoppen . Langs deze weg willen wij hem van harte danken voor de grote inzet die hij
       voor onze vereniging heeft gehad.Eind September 2011 was al besloten de site een
       modernere uitstraling te bezorgen.Dat is  nu gebeurd door onze nieuwe webmaster Carin Somers.
       Mocht u problemen ondervinden met de weergave, installeer dan IE 9.We wensen u veel lees-kijk
       en luister plezier.